Elektroniskās norēķinu sistēmas

Elektronisko rēķinu izrakstīšanas sistēmu mērķis ir pārvaldīt Jūsu maksājumu sistēmu, rēķinu izrakstīšanas shēmu un nosūtīt Jūsu klientiem rēķinus elektroniskā formā (neizmantojot papīru) internetā. Šīs sistēmas spēj Jums palīdzēt automātiski un efektīvi izrakstīt rēķinus, apkopot tos un izveidot elektroniskas kvītis pēc veiksmīgi pabeigta maksājumu saņemšanas procesa.

  PaySpace klientu norēķinu sistēmas var palīdzēt Jums uzlabot Jūsu biznesu, proti:
 • samazināt Jūsu izdevumus saistībā ar rēķinu izrakstīšanu, rēķinu apmaksas iekasēšanu, rēķinu izrakstīšanas sistēmu un pārvaldi;
 • mazināt kļūdas, kas rodas, datus nododot manuāli;
 • stimulēt un palīdzēt Jūsu klientiem apmaksāt rēķinus, izmantojot internetu;
 • samazināt maksājumu saņemšanas laiku un uzlabot Jūsu naudas plūsmas ātrumu;
 • uzlabot Jūsu organizācijas tehnoloģisko bāzi un stiprināt Jūsu organizācijas tēlu;
 • palielināt Jūsu kopējo darba ražīgumu;
 • izrakstīt rēķinus automātiski, atbilstoši maksāšanas termiņiem.
  Mēs izstrādājām klientu norēķinu sistēmas, kas ļaus Jums un Jūsu klientiem:
 • saņemt e-pastus pēc jaunu rēķinu saņemšanas;
 • pārbaudīt un apmaksāt rēķinus internetā;
 • apkopot rēķinu vēsturi par 12 mēnešiem.

Dažādi uzņēmumi var ļoti ātri kļūt pārslogoti ar liela daudzuma ieņēmumu plūsmām, vienreizējiem un regulāriem ieņēmumiem, individuāliem apmaksas noteikumiem un rēķinu izrakstīšanu projektu ietvaros. Rezultātā bieži rodas kļūdas rēķinu izrakstīšanas procesā, nepieciešams papildus laiks, lai sasaistītu saņemto naudu un izrakstītos rēķinus. Sekas tam var būt klientu neapmierinātība.

PaySpace klientu norēķinu sistēmas palīdzēs Jums saņemt konkurētspējīgu rīku, pilnībā integrējot rēķinu pārvaldības sistēmu Jūsu biznesā. Sistēma var palielināt Jūsu naudas plūsmas apjomu dēļ nepārtrauktā procesa „tāme-pasūtījums-rēķins” un centralizētas informācijas par klientiem. Mūsu klientu norēķinu sistēmas var tikt pielāgotas īpašajām Jūsu uzņēmuma vajadzībām, un Jums noteikti tās palīdzēs samazināt kļūdas rēķinu izrakstīšanā un palielināt klientu apmierinātību. Interaktīvās izvēlnes, detalizēta klientu un rēķinu uzraudzība (monitorings) ļauj Jums koncentrēties uz saņemto maksājumu pārvaldību. Jums būs iespēja noteikt Jūsu komercdarbības galvenos virzienus un sniegt katram darbiniekam visu nepieciešamo informāciju, lai optimizētu procesus.